Korenica

Pozivamo vas u obilazak Korenice, administrativnog sjedišta Plitvičkih jezera čije se ime u povijesnim dokumentima prvi put pojavilo 1468. godine.

Korenica Kroz Vrijeme

Dragi posjetitelji, istražite područje Korenice smješteno ispod najvišeg vrha sjevernog dijela Ličke Plješivice.

Vrh Gola Plješivica

Pod humanijim povijesnim okolnostima Korenica vas je danas mogla dočekati s jednom od najljepših srednjovjekovnih utvrda i arboretumom punim plemenitih vrsta grmovitog voća.
Saznajte ponešto o turbulentnoj sudbini ovog naselja i razloge zašto više nema jedne od tri najveće utvrde župe Krbave i doma knezova Frankopana - starog Mrsinj-grada.
Vjerujemo da ćete, kad saznate više o povijesti Korenice i o onome što vam već sada nudi, rado doći da ju istražite.

A ovo su neke od zanimljivosti u kojima već sada možete uživati:

 • Korenica je polazna točka za uspon na najviši vrh sjevernog dijela veličanstvenog masiva Lička Plješivica, "ličko orlovo gnijezdo", vrlo važan radarski položaj s jednim od najljepših panoramskih pogleda u RH – vrh Gola Plješivica
 • Korenica je dom folklornih društava Korenica i Prosvjeta te Udruženja Nit koji njeguju tradicijsku kulturu
 • Korenica je sjedište nekolicine vrhunskih restorana i vrhunskih pčelara
 • Korenica je polazna točka za obilazak lokacija starog Mrsinj – grada, ljekovitog izvora i crkve Ružica i biciklističkih tura
 • Korenica izrasta u ličko astronomsko središte, a tu već sada možete posjetiti Astronomsko društvo Korenica i g. Nikolu Mazarekića te doživjeti jedno novo astronomsko iskustvo neba bez smoga i vidjeti kako napreduje izgradnja koreničke zvjezdarnice koja će imati impresivno veliku kupolu promjera 10 m, visine 17m te rotacije od 360 stupnjeva, informatičku sobu, knjižnicu i zvjezdarnicu s teleskopom
 • tu je i Mala Scena Plitvička, udruženje koje organizira ljetni festival i druge kulturne događaje kroz godinu.

Inspirirajte se našim kalendarom Događanja i Aktivnosti!
Istražite Korenicu i okolicu!

GWT2P - Eko i Aktivno!

Prapovijest

Regija kojoj pripada Korenica ljudi naseljavaju još od vremena paleolita!
Arheološka nalazišta u Donjem Pazarištu i Cerovačkim špiljama svjedoče o tome da su na području Like ljudi živjeli prije 120 000 godina. Svakako posjetite i ova nalazišta!

Od 8. stoljeća prije Krista Liku naseljava ilirsko pleme Japodi, isto pleme naseljava i područje povijesnog grada Bihaća.
Nenasilna, duhovna i materijalna kultura Japoda trajala je na ovom području sve do 35. godine prije Krista.

U japodskim grobovima pronađene su velike količine nakita, među kojim i pokrivala za glavu - kape s resama za koje se vjeruje da su preteče današnjim ličkim kapama.

Količina nakita pronađenog u grobovima svjedoči da je Lika u ilirsko doba bila bogata pokrajina!

Srednji Vijek

I na područje Korenice, kao i regije, prvi Slaveni dolaze početkom 7. stoljeća.
Korenica je naseljena Hrvatima i dio Hrvatskog Kraljevstva, a od 1102. i hrvatsko-ugarskog sporazuma Pacta Conventa, dio je Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva.

U srednjem vijeku, a i kasnije, Hrvati su u Europi bili poznati kao vješti ratnici!

Nažalost, to je bilo stoga jer su kontinuirano branili svoje domove pred naletima raznih osvajača, a područje Korenice bilo je jedno od onih koja su zbog takve sudbine posebno jako patila.

Districtus de Korenica

Najstariji spomen imena Korenica, sjedišta istoimenog upravnog okruga (districtus de Korenica) u sklopu Krbavske županije, nalazi se u latinskom dokumentu iz 1468. godine u kojem se opisuje događaj kojim je Grgur, sin kneza krbavskog Pavla, 28. studenog 1468. posudio 100 zlatnih dukata od tri hrvatska plemića.

Krbavska biskupija

Korenica se razvila u obrambeno naselje podno srednjovjekovne utvrde Mrsinj-grad, koja je u vrijeme tatarske provale u Hrvatsku bila i sjedište Krbavske biskupije.

Iz povijesnih dokumenata se doznaje da se na mjestu današnje Korenice nalazio kaštel knezova krbavskih, izgrađen na povisokom humku kod sela Kalebovac na brdu Gradina.
Postoje pretpostavke da se u Korenici razvilo podgrađe naseljeno obrtnicima i trgovcima.

Brojne crkve i materijalni ostaci daju zaključiti da je koreničko i čitavo ličko područje proživljavalo svoje zlatno doba prije dolaska Turaka.

Osmansko Carstvo

Tijekom jako dugo vremena Hrvatska je služila kao habsburška predstraža u obrani središnje Europe od Turaka. Sudbina kojoj nitko u Europi nije zavidio!

Svakako jedno od najtraumatičnijih perioda u povijesti Korenice i Hrvatske. Stradavanja, ljudska i materijalna, bila su toliko strašna da se tijekom osmanskih osvajanja u 16. stoljeću drastično promijenila i demografska slika ovog područja.

Ta demografska promjena u budućnosti će biti uzrok novih i velikih stradavanja u Korenici, Hrvatskoj i regiji.
Dobar dio domicilnog katoličkog stanovništva je ili ubijen ili otjeran u bijeg  pred strašnim nasiljem. Iz Korenice je pod prijetnjom kontinuiranih teških stradavanja, u periodu između 1523.-1526. odselio znatan dio autohtonog hrvatskog stanovništva, a Turci su prisilno naselili dio pravoslavnog stanovništva s već pokorenog istoka.

Važan strateški položaj, razne granice razdvajanja koje su se protezale upravo po ovom području kroz više stoljeća, uvjetovale su česte ratne sukobe i velike patnje.

Tako se na Krbavskom polju u neposrednoj blizini Korenice, na području koje danas administrativno pripada općini Udbina, 1493. godine odigrala tragična Krbavska bitka.

Krbavsko polje

Hrvatska feudalna vojska, s banom Emerikom Derenčinom na čelu, presrela je na Krbavskom polju tursku vojsku pod vodstvom sandžak-bega Hadum Jakub-paše koja je neumorno haračila po hrvatskom i inim teritorijima.

Odluka Bana da se ide u otvorenu bitku s puno izvježbanijom i naoružanijom turskom vojskom pokazala se kobnom i tragičnom. Ban je iz osobnih interesa odbio prijedlog Ivana Frankopana Cetinskog koji je savjetovao opciju sa zasjedama u klancima. Zbog katastrofalne taktike Bana život je tada izgubilo ogromno mnoštvo seljaka i veliki broj hrvatskog plemstva, a posljedice ovog događaja teško su utjecale na budućnost Hrvatske.

Lokalno stanovništvo Like i Krbave nakon ovog je masakra ostalo prestravljeno za svoju budućnost.

Hrvatska je kroz svoju povijest gotovo podjednako bila žrtva stranih osvajača i domaćih vođa iliti „sluga naroda“. Ne mali broj njih nije služio svom narodu, već osobnom interesu i koristi, na štetu svoje zemlje i naroda, i tako sve do današnjih dana.  

Jednako tako, duboko istraumatiziran narod represijom raznih osvajača i vladara, kao i siromaštvom, tek uči koju snagu zapravo ima i da izabrane službenike treba tretirati kao svoje zaposlenike/suradnike, jer "službenik" je u službi narodnih interesa, on u demokraciji izvršava poslove koje mu je narod povjerio i koji ga za to izdašno plaća. Javni službenici postaju "faraoni" samo ako im to narod dozvoli!

Krbavska bitka bila je jedan od najdramatičnijih događaja u dugotrajnom obrambenom ratu Hrvata za opstojnost i obranu doma od nasrtaja Osmanlija, i nije prošla nezapaženo u krugovima europskih država.

No zbog borbi za vlast unutar Hrvatskog kraljevstva i Europe, ta borba je često bila prepuštena samo hrvatskoj strani, a pri tome su stradanja ljudi i materijalna uništavanja bila ogromna.

Stradanja Like su bila strašna!

U ovom periodu se odigrala i tragična priča o uništenju starog Mrsinj-grada koji je u vlasništvu jedne od najuglednijih obitelji hrvatske povijesti, knezova Frankopana, bio od 1486. pa sve do provale Turaka u Liku.

Malo više o strašnoj nepravdi i tragičnom kraju dvije poznate hrvatske plemićke obitelji te uništenju Mrsinj-grada pročitajte pod Istraži Lokalno - Srednjovjekovna utvrda Mrsinj-grad.

Vojna Krajina

Teško ratno stanje potrajalo je sve do austrijsko-turskog rata (1683.- 1699.) kada je gotovo cijela Lika oslobođena od Turaka.

Nažalost, Korenica nije vraćena hrvatskom banu nakon Karlovačkoga mira 1699., već je priključena Vojnoj krajini isprva kao dio Ličke, a od 1765. Otočke krajiške pukovnije. I to nije bila dobra vijest.

Vojna krajina je naime bila pod direktnom vlasti Habsburgovaca, a krajiška uprava uvela je nove i teške obveze za graničare. Graničari su, prisilno, bili svi domaći muški stanovnici u dobi od 16 do 60 godina. 

Služba je bila okrutna te se tako i najmanji prekršaj kažnjavao teškim fizičkim kažnjavanjem pa se oslobađanje od Turaka sve više smatrao prelaskom iz jednoga oblika ropstva u drugo, zbog čega su podizane brojne bune u Lici.

Kvalitetno obrazovanje, razvoj obrtništva i gospodarstva ostao je samo san više od dva stoljeća kroz koje su Habsburgovci zadržali cjelokupnu civilnu i vojnu vlast, sve do ukidanja Vojne krajine 1881. godine. 

Život Između Bitaka

U kraćim vremenskim periodima bez ratovanja Korenica se pokušala oporaviti, a koliko je bilo teško započeti normalan život pokazuje i podatak da je zbog velikih materijalnih stradavanja bilo nemoguće pronaći odgovarajući prostor za školu! 

 • u svibnju 1775. Korenicu je posjetio i sam car Josip II
 • 1780. utemeljena je katolička župa Sv. Jurja
 • 1800. sagrađena je crkva Sv. Jurja
 • 1801. Korenica je dobila školu, tzv. „trivijalku“, u preuređenoj pekari, prikladnije građevine nije bilo
 • od 1872. Korenica je sjedište općine, kotarske oblasti i kotarskoga suda.

Ukidanjem Vojne krajine 1881. godine, stvorena je Ličko-krbavska županija sa sjedištem u Gospiću, u čijem je sastavi i Korenica.

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

U ovom periodu Korenica je od 1922. godine kotar u sastavu Primorsko–krajiške oblasti, a nakon podjele na banovine 1931. Korenica je bila kotar u Savskoj banovini.
Jedan od mirnijih perioda u povijesti Korenice, no zbog posljedica teških ratnih stradavanja u prijašnjim vremenskim periodima, siromaštvo je bilo sveprisutno.

Kao da nije bilo dovoljno gubitka stanovništva kroz ratove, sada je siromaštvo uvjetovalo prekooceanske emigracije od koje se lička populacija nije oporavila do današnjih dana.

Svaki rat uvijek prati siromaštvo!

Mir nije dugo trajao, kao ni u brojnim drugim područjima Europe!
Brutalni Prvi i Drugi svjetski rat nanijeli su patnje mnogim narodima, stradava i Korenica pod okupacijom talijanske i njemačke vojske, a oslobođena je 21. 3. 1945. godine.

SFR Jugoslavia

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija osnovana je nakon Drugog svjetskog rata. Jugoslavija je bila federacija sastavljena od šest socijalističkih republika i dvije autonomne pokrajine.
Iako miran period, ispod površine je bio jako nemiran. Rošada stanovnika Balkana koju su napravili Osmanlije, dominacija jednog naroda na štetu svih ostalih u federaciji, stvaralo je podlogu za još jedan okrutan rat.

Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji nije bilo suđeno da se mirno rasformira, snažni strani interesi potaknuli su i financirali rat koji je buknuo raspadom Jugoslavije 1992.

Republika Hrvatska

Činilo se kao da se okrutna povijest ponavlja. Na samom početku života u svojoj samostalnoj domovini desila se nova patnja stanovništva, a uništavanje materijalnih dobara bilo je ogromno kao u prijašnjim ratovima.
Za vrijeme Domovinskog rata Korenica je od 1991.– 1995. bila pod okupacijom srpskih paravojnih snaga.

Cijelo regionalno područje još se oporavlja od ovih strahota, a najveća je bila gubitak velikog broja ljudskih života i opća destrukcija.

U ratu je stradao i najstariji hrvatski nacionalni park, koji se gotovo cijeli prostire na području općine Plitvička jezera.
Jedan od naša 2Parka - Nacionalni Park Plitvička jezera.

Spokoj jezera i šume - Nacionalni park Plitvička jezera

U Parku je okupatorska vojska potpuno uništila jedinstvenu šumsku vegetaciju zaštićene parkovne arhitekture - skupinu Tisa u Sertić poljani.

Razmjeri tog ekocida u zaštićenom prostoru prirode su ogromni!

Stablo tise često zovu sveto drvo, veoma polako raste i može živjeti do 3000 godina.
U današnje vrijeme izumire i stoga je posebno zaštićena na svim prirodnim nalazištima.
Mitsko drvo, otporno i gotovo neuništivo - uništio je čovjek!

Nije teško zamisliti kolika je izranjenost Korenice i njezinih stanovnika brojnim povijesnim traumama koje utječu na život Korenice i u 21. stoljeću. 

Danas je Korenica administrativno sjedište općine koja je i „dom“ Nacionalnog parka Plitvička jezera.
Ima oko 4.000 stanovnika, nažalost većinom zaposlenih u državnim i općinskim službama, a malim dijelom u društveno odgovornom i proizvodno orijentiranom poduzetništvu. 
Daljnje održavanje takve disproporcije između onih koji privređuju i onih koji samo troše bila bi sigurna garancija daljnjeg osiromašenja Korenice i Like, kao i daljnje pasivno odobravanje duboko ukorijenjenog ortačkog, klijentelističkog kapitalizma koji nemilosrdno uništava ovu, potencijalima, izuzetno bogatu regiju. 

Uz buđenje nove svijesti, danas apsolutno ništa nije veći prioritet od trajnog mira i zajedništva jer se jedino u takvim uvjetima stvaraju prilike za odgovoran razvoj u korist čovjeka i prirode.

GWT2P - Misija i Vizija!

GWT2P - za ljude i prirodu!

Pružite podršku Korenici i cijeloj regiji u ovim promjenama, posvetite im malo više vremena kako biste otkrili pravo lice starih naselja i divnih ljudi koji su za vas pripremili i svoje proizvode i usluge.

Upoznajte Ličane, hrvatske povijesne ratnike-zaštitnike koji su: gostoljubivi, srčani, čestiti, ponosni i privrženi domu!

Dođite i ostanite malo duže na upoznavanju! 

Uživajte u vođenim turama – pošaljite elektronsko pismo Planinarskom društvu "Mrsinj" iz Korenice na pdmrsinj@gmail.com  i dogovorite hodačku ili biciklističku turu. Uživajte u rekreaciji s lokalnim vodičima!!

Ljubitelj ste brdskog biciklizma? Na pravom ste mjestu!
Općina i Turistička zajednica Plitvičkih jezera pripremili su za vas dodatne staze na kojima možete uživati u rekreaciji i razgledavanju, a Korenica je i domaćin poznate rekreativne utrke Adria Bike Maraton u lipnju.

Biciklistički klub Orbis iz Korenice aktivno je sudjelovao u trasiranju staza, a neki od njegovih članova djelatnici su Hrvatskih šuma koje skrbe o šumskim područjima gdje staze prolaze.
Dečki iz Orbisa mogu vam biti izvrsni vodiči, samo im se ranije najavite na: bicklub.orbis@gmail.com i uživajte u turama na dva kotača!
Više informacija o stazama i zanimljivostima uz njih možete dobiti i ovdje: http://www.plitvice-active.com/

Korenica je domaćin i rekreativne utrke Adria Bike Maraton

Zajedno za okoliš

 • istražiti Korenicu i okolicu pješice, biciklom, u kočiji ili koristite javni prijevoz - odmorite svoj automobil i pomognite u smanjenju emisije štetnih ispušnih plinova
 • gospodarenje otpadom i recikliranje veliki je problem na ovom području, molimo vas uklonite višak ambalaže prije vašeg putovanja
 • molimo vas nemojte bacati smeće u prirodu ili uz cestu - ponesite ga sa sobom do prve kante za smeće
 • koristite višekratne boce za kavu i vodu - smanjite upotrebu vrlo štetne plastike
 • budite odgovorni u trošenju - štedite vodu i električnu energiju.

Pridružite se našoj Zelenoj Misiji! Hvala na brizi za ljude i prirodu!

Naš kalendar Događanja i Aktivnosti prepun je ideja za ture - inspirirajte se i krenite u otkrivanje Korenice i okolice!

Dobro došli u dom Nacionalnog parka Plitvička jezera!

Podijeli:

Povezani članci:

Podijeli misao...