Događanja i Aktivnosti

Tradicijska vodenica i pilana Špoljarić

Ekstra Info & Inspiracija

Saznajte više o baštini Plitvica i pružite podršku očuvanju ugrožene tradicijske kulture! 

Dogovorite demonstraciju i posjetite pažnje vrijedan stari mlin-vodenicu i pilanu Špoljarić u slikovitom selu Korana.
Izvorna vodenica bila je
 izgrađena u 19. stoljeću, a zadnja opsežnija obnova provedena je 2002. godine.

Obilazak u ovom periodu omogućit će vam potpun i smiren doživljaj dragocjenih i rijetkih primjera tradicijske baštine i starih običaja uz punu pažnju domaćina.

Više u privitku i na ove kontakte:
Mlin-vodenica "Špoljarić", Korana, NP Plitvička jezera
Tel: +385(0)53 751-015
E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr

Lokacija

Širimo Pozitivne Vibracije

Nadahni, osnaži, motiviraj...

Copyright © 2015-2020 GWT2P. Sva prava pridržana.