Događanja i Aktivnosti

Etno Šindra Saborsko

Ekstra Info & Inspiracija

Posjetite jedinog preostalog tradicionalnog proizvođača drvene krovne šindre /šimle u RH koji će vam pokazati zanimljive demonstracije ove stare i ugrožene vještine. 

Etno Šindra uvrštena je u registar kulturnih dobara RH i u popis nematerijalnih kulturnih dobara RH! 

Informacije:
 "Etno Šindra", Kuselj 8, Saborsko, NP Plitvička jezera
Tel/fax: + 385(0)47 571-132
Mob: +385(0)98 246-138
E-mail: etnosindra@gmail.com 

Saznajte više o ovoj stoljetnoj tradiciji, uživajte u demonstracji i podržite očuvanje starog obrta!

Lokacija

Širimo Pozitivne Vibracije

Nadahni, osnaži, motiviraj...

Copyright © 2015-2020 GWT2P. Sva prava pridržana.