Događanja i Aktivnosti

Edu staza Čorkova uvala - prašumska sastojina

Ekstra Info & Inspiracija

Nacionalni park Plitvička jezera osigurao je nekoliko poučnih staza kako bi vas upoznao s impresivnom bioraznolikošću ovog zaštićenog područja.

Poučna staza "Čorkova uvala" omogućit će vam tako susret s pravom prašumom čiji razvojni ciklus traje već stoljećima. Svi se životni procesi ove prašume odvijaju bez utjecaja čovjeka, pa ćete tako naići na stabla jele stara preko pet stoljeća (500 godina) i stabla bukve koja su tu već više od tri stoljeća (300 godina). 

Jele spadaju u dugovječna drveća; reproduktivnu zrelost dostižu s 20 godina i u prosjeku žive 60-tak godina, no pojedine vrste su izuzetno dugovječne i mogu doživjeti 400 godina, a vrste tzv. plemenitih jela mogu doživjeti 600 - 700 godina! Bukva je također dugovječna, punu reproduktivnu zrelost dostiže s 30 godina, a životni vijek se kreće u rasponu od 150 do 300 godina.  

Stazi možete pristupiti od ulaza 1 ili 2 od kojih se uputite prema stanici 4 Labudovac, koja je polazna točka.

Saznajte više o ovoj jedinstvenoj i jako staroj šumi u pravoj atmosferi - onoj mira i tišine u kojoj možete čuti samo prirodne zvukove!

Lokacija

Širimo Pozitivne Vibracije

Nadahni, osnaži, motiviraj...

Copyright © 2015-2020 GWT2P. Sva prava pridržana.