Naša Zelena Misija

GWT2P Misija i Vizija

Dragi posjetitelji i gosti, vi igrate važnu ulogu u ostvarivanju naše misije i vizije. Bez našeg zajedničkg zalaganja i djelovanja prirodu i divlji svijet više nećemo moći uspješno štiti! Trebamo vaše razumijevanje i suradnju!

Pridružite se našem partnerstvu s prirodom!

Promjena za prirodu! Briga za ljude!

Naša misija

 Da odgovorno i snažno pridonesemo revitalizaciji depopuliranih ruralnih područja te inkluzivnom zelenom rastu naših lokalnih zajednica i regije u cijelini.

Da educiramo i pomognemo podići svijest o važnosti sudjelovanja cjelokupnog društva u očuvanju prirodne i kulturne baštine te zaštiti ugroženih biljnih i životinjskih vrsta.

Da unaprijedimo ekološku održivost i podignemo lokalni životni standard kreiranjem smislenog odnosa između parkova i lokalnih zajednica, zajednički promičemo lokalne poduzetnike, njihove proizvode i proizvodno-orijentirane djelatnosti te razne usluge koje su podjednako ugodne i zdrave za vas i usklađene s vašim vrijednostima.

Nova svijest - Nova vizija

Naša vizija je regenerativan, održiv i inkluzivan život u trajnom miru, zajedništvu te zdravom i sigurnom okolišu! 

 NP Plitvička jezera, HR - NP Una, BA 
Općina Plitvička jezera, HR - Grad Bihać, BA

GWT2P - Bogatstvo različitosti!
GWT2P - Bogatstvo Tradicija!
GWT2P - briga za ljude i prirodu!

Priroda vs. Turizam

Samouništavajući tempo modernog života motivira sve veći broj ljudi da se odluče za rekuperirajući odmor daleko od smoga, buke i stresa. Vrlo često izbor pada na prekrasna prirodna područja bogate bioraznolikosti i netaknute ljepote jer jedino boravak u prirodi, pogotovo onaj koji se kombinira s tjelesnom aktivnošću, nudi najdjelotvorniji lijek za naše mentalno i fizičko blagostanje.

Nije stoga ni čudno da su mnoga prirodna područja, osobito ona zaštićene nacionalne i svjetske prirodne baštine, postala vrlo atraktivna odredišta za odmor s rastućom posjetom. No, ova priča o turizmu u zaštićenim ili netaknutim područjima prirode ima svoje naličje o kojem mi već možemo bolno posvjedočiti.

Naša regionalna destinacija na maloj prostornoj udaljenosti ima čak dva nacionalna parka i iako turizam nudi brojne prednosti, sam porast broja posjetitelja predstavlja sve veću prijetnju parkovima i lokalnim zajednicama u okruženju.

Danas se naime pored porasta broja gostiju promijenio i način na koji posjetitelji žele koristiti zaštićene prostore, pa tako uz miran krajobraz brojni gosti u nacionalnim parkovima žele uživati i u svojim omiljenim sportovima i razonodama nerijetko pre preblizu najatraktivnijm dijelovima parkova. Nažalost, često puta nesvjesni da zbog količine i oblika turizma nastaju mnogobrojni problemi koji značajno pridonose ugrožavanju i propadanju tih istih zaštićenih područja.

I naša 2Parka suočena su s problemima ugroze prirodne baštine!

Plitvička jezera su između ostalog pritisnuta prenapučenošću i svim posljedicama koje ona vuče za sobom, dok je Una, između ostalog, suočena s posljedicama velike otvorenosti Parka prema cijeloj paleti vodenih i kopnenih sportova.

Istovremeno, brojne ljepote i vrijednosti u lokalnim zajednicama u okruženju parkova ostaju gotovo potpuno zanemarene, a zauzvrat dobivaju tone smeća, kontaminiranu okolinu (zrak, voda, buka, itd.) te iscrpljene prirodne resurse nužne za održavanje života.

Sve su se ove okolnosti povezane s masovnim i nekontroliranim razvojem turizma već potvrdile kao iznimno štetne i destruktivne u brojnim zaštićenim parkovima svijeta i zajednicama u okruženju!

Učinimo turizam jakom pozitivnom silom našim zajedničkim djelovanjem, jedino ćemo tako moći zaustaviti sve negativne učinke turizma i pružiti dugoročnu potporu zaštićenim područjima i lokalnim zajednicama.

Poštujte pravila nacionalnih parkova!Poštujte pravila nacionalnih parkova!

Globalni problem

Dok se neki pitaju čemu sva ta buka oko masovnog turizma, nemali broj turističkih atrakcija širom svijeta bivaju zatvorene za posjetitelje. Jedan od najnovijih primjera je poznata Maya Bay na otoku Koh Phi Phi Leh na Tajlandu koja je prvotno bila zatvorena za posjetitelje od lipnja do rujna 2018., a sve u nadi da će se kroz to vrijeme krhki  koraljni grebeni i morski okoliš bar malo oporaviti.
Shocking photos of Maya Bay
1.10.2018. tajlandski Odjel nacionalnih parkova donio je odluku da se Maya Bay zatvara na neograničen rok, odnosno na onoliko vremena koliko će biti potrebno da se ekosustav potpuno oporavi! Gotovo 80% koraljnih grebena je uništeno “zahvaljujući” masovnom turizmu!! Maya Bay predstavlja najatraktivniji dio tajlandskog Nacionalnog parka Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi.

Nažalost, u brojnim nacionalnim parkovima diljem svijeta šteta je već učinjena, stoga je od presudne važnosti za sve one kojima prijeti ista sudbina da odlučno djeluju i spriječe akumuliranje brojnih negativnih učinaka na prirodnu i kulturnu baštinu.

A ovo su tri glavna područja negativnog utjecaja na zaštićenu baštinu:

 • iscrpljivanje prirodnih resursa - kao što je prekomjerna potrošnja vodnih resursa za smještajne kapacitete, bazene i osobnu upotrebu, veliki pritisak na lokalne izvore energije, opskrbu hranom; degradacija zemljišta uvjetovana izgradnjom smještajnih kapaciteta i ostale infrastrukture,...
 • onečišćenja  - zagađenja vode, zraka, buka, gomilanje komunalnog otpada, povećanje otpadnih voda i zagađanja istim,...
 • fizički učinci  - građevinske aktivnosti i razvoj infrastrukture, krčenje šuma, neodrživo korištenje zemljišta, izgažena vegetacija.

 Ključ za spas važnih divljih vrsta je u zaštiti njihovih staništa i čistoći okoliša, u protivnom nam slijedi daljnji gubitak važnih ekosustava i bioraznolikosti o kojima ovisi naš opstanak.

Nacionalni parkovi i ostala zaštićena područja naše planete, ujedno i zadnje linije obrane za opstanak važne bioraznolikosti, pokrivaju jedva 15,0% kopnene površine Zemlje te samo oko 7,0% morske/oceanske površine, ni približno dovoljno da se osigura opstanak raznolikih vrsta i ekosistema - a sada i ta područja moramo dodatno čuvati od sve veće ugroze. (Izvješće "Zaštićena Planeta 2016")

Ohrabrujuća je činjenica da se posljednjih godina pokrivenost zaštićenim područjima povećava, posebno morskih i oceanskih! World database  

Naša je namjera da budemo među prvima koji će i područja koja se naslanjaju na nacionalne parkove održavati na način koji će omogućiti da se sačuva što je moguće veća bioraznolikost.

U ovakvoj gužvi ne čuju se ni prirodni zvuci!Opasno opterećenje!

Poziv na akciju

Neke od vodećih organizacija za zaštitu okoliša i prirode opetovano upozoravaju na ozbiljan problem i zovu na globalnu akciju!

UN za okoliš (UNEP) i Međunarodni savez za očuvanje prirode (IUCN)
U izvješću "Zaštićena Planeta 2016", UNEP i IUCN upozoravaju da su neki od biološki najraznolikijih ekosustava svijeta u velikoj opasnosti!
Link: Protected Planet Report 2016

UNESCO Odbor za svjetsku baštinu
Odbor za svjetsku baštinu godišnje sastavlja "Listu Svjetske Baštine u Opasnosti" - najnoviji podaci potvrđuju da je od ukupno 1073 zaštićena područja svjetske baštine čak 54 jako ugroženo!
Link: List of Danger

Nova svijest

"Značajni problemi s kojima se suočavamo ne mogu biti riješeni na nivou razmišljanja koje je probleme kreiralo."

Sva mudrost u jednoj rečenici. Dok god koristimo nivo razmišljanja koji kreira silne probleme i uzrokuje da tretiramo našu planetu kao resurs za jednokratnu upotrebu, a osobnu korist i interes stavljamo ispred javnog, ostaćemo zarobljeni u samodestruktivnom krugu!

Pojedinci, organizacije ili stranke koji djeluju na razini svijesti koja dugi niz godina akumulira velike probleme u našim društvima, podjednako ugrožavajuće za ljude i prirodu, ne mogu donijeti nova rješenja, već samo nove probleme - i to je preskromno rečeno. Ti problemi naime uključuju nove/stare sukobe i razdor, nastavak podupiranja neetičnog ponašanja, nepravde, neprijateljstva i mržnje među ljudima te daljnje sistematsko uništavanje prirode, kvalitete života ljudi i društva u cjelini.

Za izlaz iz samodestruktivnog scenarija nužna je nova svijest i zajednički, proaktivan rad svih koji mogu doprinijeti općem boljitku.

Ekosustav jezera - zaštićen ali ugrožen!Krhki i visoko ugroženi ekosustavi!

Turizam bez svake sumnje predstavlja važan izvor prihoda i zapošljavanja, zato je neobično važno osvijestiti da ukoliko se njime neodgovorno upravlja, u isto vrijeme predstavlja i veliku prijetnju prirodnom okolišu i dugoročnoj održivosti lokalnih zajednica - dok ne bude prekasno!

Parkovi su izdvojeni i zaštićeni iz važnog razloga, oni su naša nacionalna prirodna bogatstva i važne zone bioraznolikosti te kao takvi primarno orijentirani na zadatke zaštite, istraživanja i edukacije. 

Naravno, parkovi su dostupni i za sve one koji traže spokoj i odmor od modernog života, no svi oni koji traže mir u nacionalnim parkovima nailaze na veliku prepreku - tisuće i tisuće drugih koji traže istu stvar u isto vrijeme.

Pogledajmo što ta masovnost čini parkovima:

1. "POJAČANO ZAGAĐENJE" - porast broja turista s automobilima uzrokuje velika onečišćenja zraka, buku, a posljedično i prirodne poremećaje te znatnije atmosferske poremećaje. Cestovni promet u EU generira gotovo 1/5 ukupne emisije ugljičnog dioksida (CO2), glavnog stakleničkog plina!
2. "AKUMULACIJA KOMUNALNOG OTPADA" - veliki problem za nacionalne parkove i okolne lokalne zajednice. Nekontrolirani rast turizma dovodi do akumulacije ogromne količine krutog otpada koji proizvodi velike štete na ekosustavima. Dodatni problem predstavlja i često neadekvatna infrastruktura za gospodarenje otpadom na razini lokalnih zajednica što dodatno pogoršava jedan od najkritičnijih zdravstvenih i ekoloških problema današnjice.
3. "IZGAŽENA VEGETACIJA" - uzrokovana je intenzivnom upotrebom zemljišta, često izvan definiranih staza i bez razdoblja mirovanja, što ima za posljedicu gubitak biološke raznolikosti (uništavanje mladica, posljedično gubitak drveća i opadanje broja životinjskih vrsta, erozije tla,…).
4. "NESTAŠICE RESURSA" - veliki problem tijekom vrhunca sezone kada broj posjetitelja znatno premašuje opteretne kapacitete parkova. Za to su vrijeme turisti brojniji od lokalnog stanovništva, što znači preusmjeravanje i opterećenje lokalnih resursa i usluga (poglavito pitke vode: osobna upotreba, privatni bazeni) te posljedično nestašice resursa nužnih za život koje ugrožavaju ljude i prijete degradacijom važnih ekosustava.
5. "POVEĆANJE OTPADNIH VODA" - brojnost turističkih objekata i često neadekvatan ili nepostojeći integrirani sustav upravljanja otpadnim vodama dovodi do alarmantnog povećanja zagađenja okoliša. Otpadne vode zagađuju okoliš i lokalne resurse pitke vode te predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi, životinja, biljaka i ekosustava.
6. "SOS za DIVLJE ŽIVOTINJE" - područja u okruženju nacionalnih parkova, a često i područja u samim parkovima, razvijaju se za stanovanje ili smještajne kapacitete, poljoprivredu, šumarstvo i ostalo, ostavljajući pritom zaštićene životinjske vrste zarobljene unutar parkova. Životinje ne mare za umjetne granice i moraju se kretati kako bi se prehranile, parile ili selile. Stoga životi mnogih vrsta ovise o ekološkim koridorima za migracije, uključujući i teritorije izvan parkova.

Primjer koridora za divlje životinje Koridor za divlje životinje u Njemačkoj

Samo našim zajedničkim zalaganjem možemo pomoći da turizam ima zdrav društveni, gospodarski i ekološki utjecaj na zajednice domaćina. Ostvarivanje kratkoročne financijske koristi, kao i neodržive turističke prakse i želje ne smiju nikada imati prednost pred stvarnom brigom za okoliš i zajednice domaćina. 

Kombinacija siromašnog društva u razvoju, najčešće ruralnog, i masovnog turizma koji ima za cilj brzu zaradu često znači da se malo ili ništa pažnje posvećuje utjecaju takvog turizma na okoliš, društvo i održiv razvoj. Nažalost, unatoč bujanju turizma, javnost se o ekološkim i socio-kulturnim posljedicama masovnog turizma ne informira, niti se o njima konstruktivno i argumentirano raspravlja.

Naša je velika odgovornost da osiguramo kvalitetan protok informacija i potaknemo zajednički rad svih dionika na razini lokalnih zajednica te osiguramo platforme za podizanje javne svijesti o velikoj važnosti proaktivnog sudjelovanja građana u lokalnim aktivnostima i procesu donošenja informiranih odluka koje se tiču zelenog rasta i održivog razvoja te kvalitetnog i prosperitetnog života svih ljudi u zajednici.

S druge strane turisti kao korisnici turističkih usluga mogu značajno pomoći već samim odabirom usluge te poduprijeti odgovorne turističke djelatnike. Neobično je važno biti informiran gost jer svjedočimo bujici “velikih i probranih” riječi o očuvanju prirode i razvoju zajednica iz usta onih koje te iste zajednice i prirodu beskrupulozno iskorištavaju i uništavaju vođeni pohlepom, osobnim interesom te sluganskim odnosom prema interesnim skupinama i lobijima.

Među njima se nalaze i pojedini turistički djelatnici čiju pohlepu možemo nesvjesno podržati. Neka nam ove karakteristike pomognu razlučiti:

Zalaganje za Zajednicu

 • pojedinac razumije vrijednosti zajednice, nije ugrožen uspjesima drugih već promiče i pomaže drugima u postizanju zajedničkih ciljeva uz očuvanje prirodnog okružja
 • bez-egoizam: tolerantnost, suosjećajnost, iskrenost, mudrost, obazrivost, skromnost, umjerenost,...
 • pojedinac dijeli informacije i znanja sa zajednicom, a ideje drugih poštuje i vrednuje
 • pojedinac podupire razvoj vještina i znanja drugih (nema težnji za upravljanjem i dominacijom nad drugima)
 • pojedinci su odgovorni jedni za druge u zajedničkom nastojanju da ostvare razvoj i rast svoje zajednice i pri tome očuvaju prirodno okružje o kojem im ovise životi.

Među ostalima, u ovoj se grupi nalaze odgovorni poduzetnici u turizmu koji vam nude domaću, lokalno proizvedenu/organsku hranu, naplaćuju fer cijene, razvijaju kvalitetne proizvode koji odražavaju i unapređuju lokalnu zajednicu, održivo koriste prirodne resurse, podupiru i promoviraju smanjenje otpada i recikliranje, jačaju partnerstva u zajednici i - ponosni su na svoje podrijetlo i baštinu. Podržite ih!!

Zalaganje za Sebe

 • pojedinac ne razumije vrijednosti zajednice; daje predanost aktivnostima koje osiguravaju osobnu korist, pri čemu zajednica i priroda služe samo kao sredstva /alibi za postizanje: materijalne koristi, statusa, osobne promocije i moći
 • izražen ego: bahatost, drskost, jalnost, manipulativnost, netrpeljivost, prepredenost, superiornost,...
 • pojedinac ne dijeli informacije i znanja sa zajednicom već ih koristi /prodaje za ostvarivanje osobne koristi i moći; ideje drugih prisvaja / krade za ostvarivanje osobne promocije i koristi
 • pojedinac ne podupire i ne poštuje razvoj vještina i znanja drugih (lakše je upravljati neukima, manipulirati nepismenima i ispirati mozak neškolovanima!); postignuća drugih se obezvređuju ili nezasluženo prisvajaju za osobnu promociju / financijsku korist
 • pojedinac smatra da je odgovoran samo za sebe i osiguravanje osobnog blagostanja, kao i za pogodovanje interesnoj skupini kojoj pripada pri čemu iskorištava zajednicu i prirodu kao sredstva /alibi za ostvarivanje sebičnih ciljeva.

Među ostalima, u ovoj se grupi nalaze djelatnici u turizmu fokusirani isključivo na svoju financijsku dobit i moć. Iako će vas silno nastojati uvjeriti da su odgovorni, oni će vam u pravilu ponuditi robe i usluge koje niti suštinski odražavaju, niti unapređuju lokalnu zajednicu. Štoviše, beskrupulozno iskorištavaju zajednicu i prirodu, potiču nepravednu konkurenciju, sukobe i razdor - a podrijetlo, kao i prirodna i kulturna baština su im nevažni. Uskratite im podršku!!

Provjerite što se krije iza lijepih reklama - podržite one koji se istinski brinu! Sada, kao nikada do sada, treba imati snagu primjeniti sposobnosti kritičkog razmišljanja i razlučivanja između velikih riječi i stvarnih djela (prošlih i sadašnjih) pojedinaca na lokalnoj i globalnoj razini.

Postani dio rješenja

Svi smo dio rješenja jer svi participiramo u turizmu. Kao turisti, svi volimo posjetiti i boraviti u čistom i lijepom okolišu. Kao domaćini, svjesni smo da prihodi od turizma pomažu parkovima da lakše ispunjavaju svoju primarnu odgovornost, a to su aktivnosti zaštite prirode te znanstvena istraživanja i obrazovanje. Istovremeno i životi brojnih stanovnika u lokalnim zajednicama ovise o turizmu kao važnom izvoru prihoda i zapošljavanja.

Upravo zato problem zaštite prirode zahtijeva zajedničke napore nacionalnih parkova, lokalnih zajednica (građana i službenika) i posjetitelja!

Bez obzira kojem dijelu ovog trolista pripadali, svi smo bitan dio rješenja, a važni saveznici u tom procesu su nam nova znanja i primjena kritičkog mišljenja - neovisnog mišljenja čija je polazna točka informacija i osvještavanje problema koje valja riješiti, mišljenja koje se vodi razložnom argumentacijom i nije podložno manipulaciji.

Ekološka edukacija je danas nužnost, osobito u zajednicama u blizini zaštićenih područja jer nam svima pomaže da postanemo svjesni problema i snažno motivira da pokrenemo odgovarajuće aktivnosti kako bismo ih riješili. Od vitalne važnosti su sve odgojno-obrazovne ustanove kako bi i djeca i odrasli dobili sva potrebna znanja o važnosti okoliša i rastućim ekološkim problemima.

"UNESCO naglašava ulogu koju EE ima u zaštiti globalnog razvoja za društvenu kvalitetu života (QOL), kroz zaštitu okoliša, iskorjenjivanje siromaštva, smanjenje nejednakosti i osiguravanje održivog razvoja." (UNESCO, 2014.a).

Link: UNESCO Eco-Schools

Pozivamo vas da prilikom obilaska parkova saznate što više o tome zašto su baš ta područja zaštićena, koliko su krhki ekosustavi koje čuvaju i s kakvim se problemima zaštite parkovi susreću.

Što više znamo, lakše ćemo pomoći u zaštiti svojim ponašanjem.
Pogledajte našu podstranicu "Biseri prirodne baštine" koja je pripremljena da vam u tome malo pomogne!

Zaštita ugroženih vrsta!

Neka temeljna znanja

Zašto je biološka raznolikost toliko važna?
Svaka vrsta, bez obzira koliko mala bila (životinje, biljke, njihova staništa i geni) i ekosustav kojem pripada, ima vrlo važnu ulogu u odvijanju kompleksnih procesa.
Zdravi ekosustavi filtriraju i pročišćavaju vodu i zrak, reguliraju klimatske procese, razgrađuju otpad i recikliraju hranjive tvari, štite od poplava, održavaju plodnost tla te osiguravaju prirodne resurse (kao što je hrana,...).
Sva poljoprivreda fundamentalno ovisi o bioraznolikosti, kao i morski i slatkovodni izvori hrane.

Biološka raznolikost je temelj ljudskog postojanja - naš sustav za održanje života! 

Koja je važnost divljih vrsta?
Sve životinje koje žive u divljini i u raznim ekosustavima (šumama, rijekama, jezerima, travnjacima, pustinjama i dr.), kao i ostale vrste divljeg života, od mikroorganizama do gljiva i vegetacije, imaju svoju važnu ulogu u očuvanju ravnoteže u prirodi.
Svaka vrsta funkcionira s određenom ulogom - kao predator, kao plijen, kao razgrađivač ili konzervator.

Divlje vrste imaju presudnu ulogu u održavanju krhke ekološke ravnoteže naše planete!

Divlji svijet traži naše znanje i razumijevanje!

Ako uzmemo u obzir koliko je svaka vrsta bitna za opstanak života kakvog znamo, shvatit ćemo koliko je zabrinjavajuć podatak, prikazan i u filmu "Na rubu izumiranja", da se naša planeta nalazi na pragu šestog masovnog izumiranja biljaka i životinja.

Znanstvenici upozoravaju da nam u idućih 100 godina prijeti gubitak 50% vrsta na planeti!!

20.9.2014. zgradu UN-a u New Yorku obasjala je masivna projekcija filma Na rubu izumiranja / Racing Extinction koji je imao za cilj podići globalnu svijest i pozvati na zajedničku akciju za očuvanje naše planete.
PogledajteRacing Extinction 2014

Glavni uzrok tog procesa su industrijske aktivnosti! 

Danas znamo da je najveća prijetnja s kojom se suočavaju brojne vrste široko rasprostranjena destrukcija njihovih staništa. Najugroženija je populacija kralježnjaka, a mi već sada možemo učiniti bar nešto za zaštitu divljih vrsta i njihovih staništa:

 • Upoznaj ugrožene vrste na područjima gdje živiš i boraviš - saznaj koliko je zanimljiv i važan divlji svijet.
 • Osiguraj sigurno skladištenje svog smeća - nemoj mamiti divlje životinje u naseljena mjesta gdje im prijete brojne opasnosti.
 • Posadi autohtonu vegetaciju u svom vrtu - osiguraj staništa za biljni i životinjski svijet i privuci autohtone insekate poput pčela i leptira bitnih za oprašivanje. Vrati se korijenima, odaberi domaće sjeme i očuvaj autohtone pasmine i sorte!
 • Smanji ili prestani upotrebljavati otrovne herbicide i pesticide - to su veliki zagađivači koji vrlo opasno utječu na čovjeka te biljni i životinjski svijet na mnogim razinama.
 • Prijavi bilo koji oblik ugroze divljih vrsta - ubijanje, hvatanje ili prisiljavanje životinje na zatočeništvo je okrutno i protuzakonito.
 • Uključi se u volontiranje - posjeti nacionalne parkove, utočišta i druge otvorene prostore divljine i saznaj više zanimljivih činjenica.

GWT2P - Eko i Aktivno!
Jeste li čuli za "Earth Overshoot Day"?

To je, prilično neveseo, "Dan Zemljina Prekoračenja" kada čovjekova potražnja za ekološkim resursima i uslugama premaši ono što naša planeta može regenerirati tijekom cijele godine.
Dan Zemljina prekoračenja 2017 probijen je već 2. 8., novi "crni" rekord!
Dan Zemljina prekoračenja 2018 probijen je već 1. 8., novi "crni" rekord!!

Dan prekoračenja izračunava Global Footprint Network, međunarodna neprofitna organizacija s misijom pružanja pomoći u zaustavljanju ekološkog prekoračenja.

Prekoračenja izračunavaju dijeleći biokapacitet planete (količinu ekoloških resursa koje Zemlja može generirati kroz godinu) s ekološkim otiskom čovječanstva (potražnjom čovječanstva za tu godinu) te množeći s 365 dana u godini.
 
Taj izračun iz godine u godinu potvrđuje da:

Nemilosrdno iscrpljujemo resurse Zemlje na račun budućih generacija koje će naslijediti malo ili ništa prirodnih resursa neophodnih za život!

Do sedamdesetih godina prošlog stoljeća Ekološki Otisak je bio niži od Zemljinog biokapaciteta, što znači da nije bilo prekoračenja i iscrpljivanja resursa.

Od tada, dan Zemljina prekoračenja dolazi sve ranije i ranije, a mi sada svjedočimo nekim od brojnih katastrofalnih utjecaja koje prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa i onečišćenja imaju na čovjeka i prirodni okoliš.

Što ostavljamo?!

Promjene su tu. Iako još uvijek možemo imati široku raspravu o svim mogućim uzrocima i razlozima, nema sumnje da su one tu i da će sve više utjecati na zadovoljavanje nekih osnovnih ljudskih potreba i prava - poput čiste, dostupne i financijski pristupačne svježe vode i zdrave hrane. Nemoćni nismo, no s glavom u pijesku to možemo postati.

Izvještaja i upozorenja će biti sve više, kao ovo koje je objavio Europski parlament u rujnu/septembru 2018., a koje se oslanja na zadnje izvješće Europske agencije za okolišInfografika - Učinci klimatskih promjena u Europi
Predlažemo da pogledate ovu infografiku - prijeti nam suptropska klima! 

Pomozi očuvati

Svi možemo učiniti naš dio za prirodu - gotovo bez ikakvog napora!

Evo nekoliko izuzetno jednostavnih mjera zaštite koje možemo odmah početi primjenjivati:

1. "PLANIRAJ I PRIPREMI" - kad god ti to dopuštaju životne okolnosti dogovori svoje putovanje u područja zaštićene prirode izbjegavajući špicu sezone, pomogni u smanjenju negativnog utjecaja na okoliš koje je tada na jako visokoj razini.
2. "SMANJI UPOTREBU AUTOMOBILA" - parkiraj svoj automobil po dolasku i odaberi ekološke oblike kretanja za svoje dnevne izlete u destinaciji, kao što su hodanje i biciklizam. Aktivno putovanje i aktivan odmor u destinaciji ključ su u borbi protiv zagađenja zraka i buke, a istovremeno imaju i brojne zdravstvene prednosti.
3. "OSTANI NA STAZI" - kreći se po trajnim površinama, kao što su utvrđene i uhodane staze. Izbjegavaj prečace! To je jako važno kako bi izbjegli gaženje i uništavanje vegetacije.
4. "SMANJI KOLIČINU AMBALAŽE" - prije putovanja odvoji sav višak ambalaže ili kupuj proizvode u biorazgradivoj ambalaži. Pomozi nam smanjiti ogromno nagomilavanje smeća i otpada u nacionalnim parkovima i lokalnim zajednicama.
5. "OGRANIČI KOLIČINU PLASTIKE" - izbjegavaj upotrebu plastičnih materijala što je više moguće, koristi boce za vodu i kavu za višekratnu upotrebu, recikliraj ono što koristiš i nikako ne bacaj plastiku u prirodu jer uzrokuje velika zagađenja i predstavlja veliku opasnost za ljude i prirodu. Može se kad se hoće: Od 2021. zabrana upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu u EU!
6. "NE BACAJ SMEĆE U PRIRODU" - nikad ne bacaj smeće i otpad na tlo, odšeći do najbližih spremnika i sve propisno sortiraj ili ponesi sa sobom ako spremnika nema.
7. "ŠTEDI ENERGIJU I VODU" - isključi i iskopčaj aparate, svjetla i prekidače kada napuštaš sobu ili apartman, izaberi kraće tuširanje umjesto kupki, objesi ručnike da se osuše (rađe nego da se peru svaki dan!), zatvori pipu dok pereš zube i sl. Sve češća i duža sušna razdoblja te povećana potrošnja vode zbog turizma vrše ogroman pritisak na lokalne vodne resurse i uzrokuju nestašice te veliku patnju za ljude i divlji svijet. Privatni bazeni znatno povećavaju potrošnju svježe vode i predstavljaju veliku opasnost za lokalno stanovništvo i osjetljiv krški ekosustav!!
8. "SKUPLJAJ SAMO USPOMENE" - biljke, životinje, stijene i artefakti su zaštićeni i treba ih ostaviti i ostalima za upoznavanje.
9. "POŠTUJ DIVLJI SVIJET" - promatraj divlje životinje iz sigurne i pristojne udaljenosti, ne uznemiravaj ih i ne hrani.
10. "SLIJEDI PRAVILA I SMJERNICE" - prati upute o tome koje aktivnosti smiješ realizirati na područjima zaštićene prirode.
11. "PODRŽI I ISTRAŽI LOKALNO" - primijeni ove ekološke mjere i na područja izvan granica nacionalnih parkova, poštuj lokalnu kulturu, gospodarstvo i okoliš bez obzira na kojem se kraju svijeta nalaziš. Istraži brojne i jednako lijepe opcije u okruženju, od prirodnih ljepota do zanimljivih i šarolikih sadržaja i događanja. Uživaj u lokalnim proizvodima, uslugama i restoranima sa svježim, sezonskim namirnicama - time doprinosiš opstanku i razvoju ruralnih zajednica i lokalnog gospodarstva.

Podržite lokalnu tradicijsku kulturu!

I još jedna važna ekološka mjera!
Očuvajmo prirodne zvukove u nacionalnim parkovima!

Prirodno zvukovlje mnogih nacionalnih parkova sve je više pod utjecajem neprirodnih zvukova - očuvanjem prirodnih zvukova pomažemo u očuvanju divljine i poboljšanju ukupnog turističkog doživljaja. Hvala vam!

Eko & odgovorno

Učinimo zajedno da turizam doprinese i lokalnom regenerativnom razvoju i zaštiti okoliša. Prigrlimo ekoturizam u originalnom značenju -  regenerativan sustav s nužnom ravnotežom između socijalnih, ekonomskih i ekoloških elemenata.

Naša odgovornost kao domaćina je da osvijestimo važnosti alternativnog turizma i sporijeg ali sigurnijeg razvoja koji usmjerava turistički prihod u dugoročan, održiv i zeleni razvoj, iskazuje pojačanu osjetljivost za lokalne socijalne i gospodarske potrebe te podupire aktivnu uključenost lokalnog stanovništva.

Vaša uloga kao turista je jako važna - putovanje ne mora biti ekološki destruktivno!

Štoviše, naša je ljudska obveza da svojim aktivnostima ne ugrozimo prirodno okružje o kojem ovise životi lokalnog stanovništva. Svi imamo moć pozitivnog utjecaja na zajednicu domaćina i okoliš slijedeći gore navedene korake, jednako kao što imamo priliku ekološki osvijestiti i naše domaćine, ukoliko je to potrebno.

Inicijative za održiv rast su danas nužnost, a mi se radujemo svakoj novoj zelenoj inicijativi građana u našoj destinaciji, poput: 

 • prikupljanja kišnice, raznih programa recikliranja i kompostiranja, organske poljoprivrede, energetski učinkovite rasvjete, vodokotlića i tuševa s malim protokom vode, solarne energije, mikro vjetroturbina za kuće, i drugim održivim inicijativama.

Kružno - Linearno - Kružno

U našu Zelenu Misiju lijepo se uklapa i novi EU paket kružnog gospodarstva (CEP). Važni ciljevi s fiksnim rokovima vezani za gospodarenje otpadom i recikliranje postali su pravno obvezujući za sve države članice EU od 4. 7. 2018.

Čini se da smo konačno naučili (jesmo li?) da razvoj ima cijenu koju ne možemo platiti. Bezumno iscrpljivanje prirodnih resursa i očekivana reakcija prirode na isto, naveli su nas da ponovo razmotrimo našu definiciju razvoja, poslovanja, kao i životnog stila. Kakva li je samo ironija života da se sada vraćamo na ekonomski model čiji je razvojni ciklus započeo davnih dana.

Neobično, ali istinito, no kada se radi o tome da svoje životne navike učinimo održivim čak bi nam i naše (pra) bake i djedovi (poglavito oni u ruralnim zajednicama) mogli dati savjet-dva o tome kako živjeti održivo i kružno, kao recimo:
 • uzgajaj vlastitu hranu ili kupuj od lokalnih proizvođača
 • jedi sezonsku hranu i kiseli lokalno uzgojenu hranu kako bi zadržala svježinu tijekom zime
 • troši racionalno, ne bacaj hranu u smeće
 • skupljaj i koristi kišnicu kako bi smanjio pritisak na vodne resurse i zaštito ih
 • dijeli svoje znanje, alate ili poljoprivrednu opremu sa zajednicom u kojoj živiš
 • recikliraj - sve ima sekundarnu upotrebu, ništa s uporabnim potencijalom se ne baca
 • osloni se na tradicionalne načine prijevoza - hodaj, vozi bicikl ili koristi javni prijevoz
 • koristi kompostirano gnojivo od stoke ili ostataka hrane i biljaka umjesto agrokemikalija
 • kupuj manje - stvari se mogu popraviti, a darovi se mogu izraditi doma
 • izradi svoje proizvode za njegu ili čišćenje koristeći: maslinovo ulje (kastiljanski sapun), eterična ulja, limun, sodu bikarbonu, ocat
 • i ostali korisni savjeti.
Sačuvaj i unaprijedi sve prakse koje su dobre i korisne, a zamijeni i promijeni sve one koje su se pokazale štetne ili loše za čovjeka i prirodu. To bi trebalo biti, a i je, tako jednostavno. Zdrav evolucijski slijed. 

Bilo doma ili na putu, odbacimo paradigmu destruktivnog linearnog modela: iscrpi - upotrijebi - odbaci i prihvatimo odgovoran kružni model: smanji (količinu otpada), ponovo upotrijebi (produlji upotrebu), recikliraj otpad, povećaj vrijednost resursa u upotrebi i surađuj na stvaranju zajedničkih vrijednosti.

Zajedno možemo napraviti razliku, hvala za iskazanu brigu i sudjelovanje!

Pogledajmo što je ekoturizam po definiciji:

 • "Ekološki odgovorno putovanje i obilazak relativno neuznemirenih prirodnih područja kako bi se uživalo i cijenilo prirodu (i popratne kulturne značajke, prošle i sadašnje), putovanje koje ima mali utjecaj na okoliš, promiče očuvanje i osigurava korisnu i aktivnu društveno-ekonomsku uključenost lokalnog stanovništva." (Međunarodni savez za očuvanje prirode, IUCN)
 • "Odgovorno putovanje u prirodna područja koje čuva okoliš, podupire dobrobit lokalnog stanovništva i uključuje tumačenje i obrazovanje."(Međunarodno društvo za ekoturizam, TIES).

Podržite Naše Lokalno!

 A sada, dragi eko i aktivni turisti, srdačno vas pozivamo da dođete i u pravom duhu ekoturizma bolje upoznate naša 2Parka i naše lokalne zajednice; uživajte u kvalitetnim lokalnim proizvodima i brojnim zanimljivim aktivnostima diljem naše destinacije na način koji je podjednako koristan za vas i za zajednice domaćina.

Otkrijte nas na eko prijateljski način i zajedno s nama poduprite očuvanje prirode i dobrobit lokalnog stanovništva!

Dobrodošli u GWT2P destinaciju!
 Eko i Aktivno Istraživanje!

Podijeli:

Povezani članci:

Podijeli misao...