Naša Zelena Misija

GWT2P Misija i Vizija

Dragi posjetitelji i gosti, vi igrate važnu ulogu u ostvarivanju naše misije i vizije. Bez našeg zajedničkg zalaganja i djelovanja prirodu i divlji svijet više nećemo moći uspješno štiti! Trebamo vaše razumijevanje i suradnju!

Pridružite se našem partnerstvu s prirodom!

Promjena za prirodu! Briga za ljude!

Naša misija

 Da odgovorno i snažno pridonesemo revitalizaciji depopuliranih ruralnih područja te inkluzivnom zelenom rastu naših lokalnih zajednica i regije u cijelini.

Da educiramo i pomognemo podići svijest o važnosti sudjelovanja cjelokupnog društva u očuvanju prirodne i kulturne baštine te zaštiti ugroženih biljnih i životinjskih vrsta.

Da unaprijedimo ekološku održivost i podignemo lokalni životni standard kreiranjem smislenog odnosa između parkova i lokalnih zajednica, zajednički promičemo lokalne poduzetnike, njihove proizvode i proizvodno-orijentirane djelatnosti te razne usluge koje su podjednako ugodne i zdrave za vas i usklađene s vašim vrijednostima.

Nova svijest - Nova vizija

Naša vizija je regenerativan, održiv i inkluzivan život u trajnom miru, zajedništvu te zdravom i sigurnom okolišu! 

 NP Plitvička jezera, HR - NP Una, BA 
Općina Plitvička jezera, HR - Grad Bihać, BA

GWT2P - Bogatstvo različitosti!
GWT2P - Bogatstvo Tradicija!
GWT2P - briga za ljude i prirodu!

Nemilosrdan tempo modernog života motivira sve veći broj ljudi širom svijeta da za svoj odmor i oporavak odaberu mjesto daleko od smoga, buke i stresa. Vrlo često su to neka od područja bogate bioraznolikosti i netaknute ljepote jer boravak u prirodi, pogotovo onaj koji se kombinira s tjelesnom aktivnošću, nudi najbolji lijek protiv stresa i depresije, poboljšava nam raspoloženja i čini zdravijima. Nije stoga ni čudno da su područja nacionalne i svjetske prirodne baštine posebno privlačna za obilazak i boravak, što je pak omogućilo da se brojni nacionalni parkovi i parkovi prirode prometnu u vodeće svjetske turističke atrakcije. 

No i ova priča o turizmu u zaštićenim ili netaknutim područjima prirode ima svoje naličje o kojem mi već možemo bolno posvjedočiti.

Naša regionalna destinacija na maloj prostornoj udaljenosti ima čak dva nacionalna parka i iako turizam nudi brojne prednosti, sam porast broja posjetitelja predstavlja sve veću prijetnju parkovima i lokalnim zajednicama u okruženju.

Danas se, naime, pored porasta broja gostiju promijenio i način na koji posjetitelji žele koristiti zaštićene prostore, pa tako uz miran krajobraz brojni gosti u nacionalnim parkovima, i tik uz najatraktivnije dijelove, žele uživati i u svojim omiljenim razonodama. Nažalost, često puta nesvjesni da zbog količine turizma i aktivnosti nastaju mnogobrojni problemi koji značajno pridonose ugrožavanju i propadanju tih istih područja iznimnih prirodnih i kulturnih vrijednosti. Istovremeno, brojne ljepote i vrijednosti u lokalnim zajednicama u okruženju ostaju gotovo potpuno zanemarene, a gomila se smeće, zagađuje okoliš te iscrpljuju resursi nužni za život.

I naša 2Parka suočena su s problemima ugroze prirodne baštine!

Plitvička jezera su između ostalog pritisnuta prenapučenošću i svim posljedicama koje ona vuče za sobom, dok je Una, između ostalog, suočena s posljedicama velike otvorenosti Parka prema cijeloj paleti vodenih i kopnenih sportova.

Ove su se okolnosti povezane s masovnim i nekontroliranim razvojem turizma u brojnim zaštićenim parkovima svijeta i njihovim lokalnim zajednicama pokazale kao iznimno štetne i destruktivne!

Turizam može biti jaka pozitivna sila jedino našim zajedničkim djelovanjem, samo tako možemo zaustaviti negativne učinke turizma i pružiti dugoročnu potporu zaštićenim područjima i lokalnim zajednicama.

Poštujte pravila nacionalnih parkova!Poštujte pravila nacionalnih parkova!

Globalni problem

Dok se neki pitaju čemu sva ta buka oko masovnog turizma, nemali broj turističkih atrakcija širom svijeta bivaju zatvorene za posjetitelje. Jedan od najnovijih primjera je poznata Maya Bay na otoku Koh Phi Phi Leh na Tajlandu, koja će biti zatvorena za posjetitelje od lipnja do rujna, a sve u nadi da će se kroz to vrijeme krhki koraljni grebeni i morski okoliš bar malo oporaviti (gotovo 80% koraljnih grebena u toj zemlji uništeno je “zahvaljujući” masovnom turizmu!!). Shocking photos of Maya Bay 
1.10.2018. tajlandski Odjel nacionalnih parkova donio je odluku da se Maya Bay zatvarana na neograničen rok, odnosno na onoliko vremena koliko će biti potrebno da se ekosustav potpuno oporavi!
Maya Bay predstavlja najatraktivniji dio tajlandskog Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi nacionalnog parka.

U brojnim nacionalnim parkovima diljem svijeta šteta je već učinjena, a za mnoge kojima prijeti ista sudbina predstoji da odlučno djeluju i spriječe akumuliranje brojnih negativnih učinaka na prirodnu i kulturnu baštinu, i upravo stoga je pravovremena posvećenost rješavanju ovih problema od presudne važnosti.

A ovo su tri glavna područja negativnog utjecaja na zaštićenu baštinu:

 • iscrpljivanje prirodnih resursa - kao što je prekomjerna potrošnja vodnih resursa za smještajne kapacitete, bazene i osobnu upotrebu, veliki pritisak na lokalne izvore energije, opskrbu hranom, degradacija zemljišta uvjetovana izgradnjom smještajnih kapaciteta i ostale infrastrukture,...
 • onečišćenja  - zagađenje zraka, buka, gomilanje krupnog otpada i smeća, povećanje količine otpadnih voda i zagađanja istim,...
 • fizički učinci  - građevinske aktivnosti i razvoj infrastrukture, krčenje šuma i neodrživo korištenje zemljišta, izgažena vegetacija.

Uništavanjem zaštićenih područja ne nestaje samo naša potreba za obilaskom takvih prostora, nestaju i važni ekosustavi koji vrve bioraznolikošću bez koje mi ljudi kao rasa ne možemo opstati.

Na našoj planeti zaštićeno je samo oko 15,4% kopnene površine i samo oko 3,4% oceanske površine, što samo po sebi nije dovoljno da se osigura opstanak raznolikih vrsta i ekosistema. (Izvješće "Zaštićena Planeta 2016")

U svijetu koji nemilosrdno uništava prirodu, taj mali broj zaštićenog prostora predstavlja zadnju liniju obrane za opstanak važne bioraznolikosti, a sada smo došli do toga da i ta područja moramo dodatno čuvati od sve veće ugroze.

Naša je namjera da budemo među prvima koji će i područja koja se naslanjaju na nacionalne parkove održavati na način koji će omogućiti da se sačuva što je moguće veća bioraznolikost.

U ovakvoj gužvi ne čuju se ni prirodni zvuci!Opasno opterećenje!

Poziv na akciju

Neke od vodećih organizacija za zaštitu okoliša i prirode opetovano upozoravaju na ozbiljan problem i zovu na globalnu akciju!

UN za okoliš (UNEP) i Međunarodni savez za očuvanje prirode (IUCN)
U izvješću "Zaštićena Planeta 2016", UNEP i IUCN upozoravaju da su neki od biološki najraznolikijih ekosustava svijeta u velikoj opasnosti!
Link: Protected Planet Report 2016

UNESCO Odbor za svjetsku baštinu
Odbor za svjetsku baštinu godišnje sastavlja "Listu Svjetske Baštine u Opasnosti" - najnoviji podaci potvrđuju da je od ukupno 1073 zaštićena područja svjestke baštine čak 54 jako ugroženo!
Link: List of Danger

Nova svijest

"Značajni problemi s kojima se suočavamo ne mogu biti riješeni na nivou razmišljanja koje je probleme kreiralo."

Dok se god koristimo starim obrascima i nivoom razmišljanja koji uvjetuju da tretiramo našu planetu kao resurs za jednokratnu upotrebu, a osobnu korist i partikularni interes stavljamo ispred javnog, ostajemo zarobljeni u zatvorenom i samodestruktivnom krugu!

Pojedinci, organizacije ili stranke koji djeluju na razini svijesti koja dugi niz godina akumulira velike probleme u našim društvima na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, podjednako ugrožavajuće za ljude i prirodu, ne mogu donijeti nova rješenja, već samo nove probleme, i to je preskromno rečeno. Ti problemi naime uključuju nove/stare sukobe i razdor, nastavak podupiranja neetičnog ponašanja, nepravde, neprijateljstva i mržnje među ljudima te time i daljnje sistematsko uništavanje kvalitete života ljudi i društva u cjelini.

Za izlaz iz samodestruktivnog scenarija nužna je nova svijest i zajednički, proaktivan rad svih koji mogu doprinijeti općem boljitku.

Ekosustav jezera - zaštićen ali ugrožen!Krhki i visoko ugroženi ekosustavi!

Turizam bez svake sumnje predstavlja važan izvor prihoda i zapošljavanja, zato je neobično važno osvijestiti da u isto vrijeme predstavlja i veliku prijetnju samom okolišu i područjima koja su zaštićena - dok ne bude prekasno!

Parkovi su izdvojeni i zaštićeni iz važnog razloga, oni su naša nacionalna prirodna bogatstva i važne zone bioraznolikosti te kao takvi primarno orijentirani na zadatke zaštite, istraživanja i edukacije. 

Naravno, parkovi su dostupni i za sve one koji traže spokoj i odmor od modernog života, no svi oni koji traže mir u nacionalnim parkovima nailaze na veliku prepreku - tisuće i tisuće drugih koji traže istu stvar u isto vrijeme.

Pogledajmo što ta masovnost čini parkovima:

1. "POJAČANO ZAGAĐENJE" - porast broja turista s automobilima uzrokuje velika onečišćenja zraka, buku, a posljedično i prirodne poremećaje te znatnije atmosferske poremećaje. Cestovni promet u EU generira gotovo 1/5 ukupne emisije ugljičnog dioksida (CO2), glavnog stakleničkog plina!
2. "AKUMULACIJA KOMUNALNOG OTPADA" - problem za nacionalne parkove ali i okolne lokalne zajednice. Nekontrolirani rast turizma dovodi do akumulacije ogromne količine krutog otpada koji proizvodi velike štete na ekosustavima. Dodatni problem predstavlja i neadekvatna infrastruktura za gospodarenje otpadom na razini lokalnih zajednica što dodatno pogoršava jedan od najkritičnijih zdravstvenih i ekoloških problema današnjice.
3. "IZGAŽENA VEGETACIJA" - uzrokovana je intenzivnom upotrebom zemljišta, često izvan definiranih staza i bez razdoblja mirovanja, koje za posljedicu ima gubitak biološke raznolikosti (uništavanje mladica, posljedično gubitak drveća i opadanje broja životinjskih vrsta, erozije tla,…).
4. "NESTAŠICE RESURSA" - veliki problem tijekom vrhunca sezone kada broj posjetitelja znatno premašuje opteretne kapacitete parkova. Za to su vrijeme turisti brojniji i od lokalnog stanovništva, što znači preusmjeravanje i opterećenje lokalnih resursa i usluga (poglavito pitke vode) te posljedično nestašice resursa nužnih za život koje ugrožavaju ljude i prijete degradacijom važnih ekosustava.
5. "POVEĆANJE OTPADNIH VODA" - brojnost turističkih objekata i često neadekvatan ili nepostojeći integrirani sustav upravljanja otpadnim vodama dovodi do alarmantnog povećanja zagađenja okoliša. Otpadne vode zagađuju okoliš i lokalne resurse pitke vode te predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi, životinja, biljaka i ekosustava.
6. "SOS za DIVLJE ŽIVOTINJE" - područja u okruženju nacionalnih parkova, a često i područja u samim parkovima, razvijaju se za stanovanje ili smještajne kapacitete, poljoprivredu, šumarstvo i ostalo, ostavljajući pritom zaštićene životinjske vrste zarobljene unutar parkova. Životinje ne prepoznaju umjetne granice i moraju se kretati kako bi se prehranile, parile ili selile. Stoga životi mnogih vrsta ovise o ekološkim koridorima za migracije, uključujući i teritorije izvan parkova.

Primjer koridora za divlje životinje Koridor za divlje životinje u Njemačkoj

Brojni negativni učinci turizma na zajednicu domaćina i okoliš ne smiju nikada biti manje važni od ostvarivanja financijske koristi. Ova važna i često strateška grana gospodarstva u brojnim zemljama u razvoju može imati zdrav društveno-ekonomski utjecaj na zajednicu i državu jedino ukoliko se njome pažljivo upravlja.

Kombinacija siromašnog, najčešće ruralnog društva i masovnog nekontroliranog turizma koji ima za cilj brzu ekonomsku zaradu najčešće znači da se malo ili ništa pažnje posvećuje utjecaju takvog turizma na okoliš, društvo i održiv razvoj. Nažalost, to je posebno izraženo u zemljama u razvoju i zajednicama u kojima se unatoč bujanju turizma, o ekonomskim i socio-kulturnim posljedicama masovnog turizma javnost nikada ne informira niti o njima argumentirano raspravlja.

Stanovnici lokalnih zajednica moraju aktivno sudjelovati u širokom rasponu razvojnih aktivnosti i donošenju odluka kao ravnopravni partneri jer imaju najveći interes za dobrobit svoje zajednice te su stoga i odgovorniji u zaštiti okoliša od stranih multinacionalnih korporacija koje sada gotovo u pravilu dominiraju tržištima zemalja u razvoju gdje pobiru najveću dobit te ju izvlače iz zemlje domaćina.

Važno je i primijetiti da u posljednje vrijeme svjedočimo bujanju “velikih i probranih” riječi o očuvanju prirode i razvoju zajednica iz usta onih koje te iste zajednice i prirodu godinama beskrupulozno iskorištavaju i uništavaju vođeni pohlepom, osobnim interesom i sluganskim odnosom prema interesnim skupinama i lobijima. Među njima se nalaze i pojedini turistički djelatnici čiju pohlepu možemo nesvjesno podržati.

Neka nam ove karakteristike pomognu razlučiti:

Zalaganje za Zajednicu

 • pojedinac razumije vrijednosti zajednice, pomaže drugima u postizanju zajedničkih ciljeva i osiguravanju prosperiteta za cijelu zajednicu uz očuvanje prirodnog okružja o kojem ovise životi svih ljudi; pojedinac nije ugrožen uspjesima drugih
 • transcendiran ego, bez-egoizam: obazrivost, skromnost, umjerenost, poštovanje drugih, iskrenost, smirenost, hrabarost, educiranost, mudrost
 • informacije i znanja se slobodno i zajednički dijele, ideje drugih se poštuju i vrednuju
 • razvoj vještina i znanja za kvalitetan rast i razvoj pojedinca se podupiru i poštuju (nema težnji za upravljanjem i dominacijom nad drugima u svrhu ostvarenja partikularnih ciljeva)
 • pojedinci su odgovorni jedni za druge u zajedničkom nastojanju da ostvare razvoj i rast svoje zajednice i pri tome očuvaju prirodno okružje o kojem im ovise životi.

Između ostalih, u ovoj se grupi nalaze odgovorni poduzetnici u turizmu koji vam nude lokalno proizvedenu/organsku hranu, naplaćuju fer cijene, razvijaju kvalitetne proizvode koji odražavaju i unapređuju lokalnu zajednicu, održivo koriste prirodne resurse, podupiru i promoviraju smanjenje otpada i recikliranje, jačaju partnerstva u zajednici i - ponosni su na svoje podrijetlo i baštinu. Podržite ih!!

Zalaganje za Sebe

 • pojedinac ne razumije vrijednosti zajednice, daje predanost aktivnostima koje osiguravaju osobnu egzistenciju i korist, pri čemu zajednica i priroda služe samo kao sredstva (alibi) za postizanje: materijalne koristi, statusa, bogatstva, osobne promocije, moći,…
 • izražen ego: superiornost, samodopadnostarogantnost, oholost, drskost, jalnost, prepredenost, manipulativnost, nemir, nesvjesnost, ignorantnost, bezumnost
 • informacije i znanja se ne dijele i/ili koriste (prodaju) za ostvarivanje osobne koristi i dobiti, ideje drugih se prisvajaju (kradu) za ostvarivanje osobne promocije i koristi
 • pojedinac ne podupire i ne poštuje razvoj vještina i znanja drugih (lakše je upravljati neukima, manipulirati nepismenima i ispirati mozak neškolovanima!), postignuća drugih se obezvređuju ili nezasluženo prisvajaju za osobnu promociju i/ili financijsku korist
 • pojedinac smatra da je odgovoran samo za sebe i osiguravanje osobnog blagostanja, kao i za pogodovanje interesnoj skupini kojoj pripada pri čemu iskorištava zajednicu i prirodu kao sredstva (alibi) za ostvarivanje sebičnih i partikularnih ciljeva.

Između ostalih, u ovoj se grupi nalaze djelatnici u turizmu fokusirani isključivo na svoju financijsku dobit i moć. Iako će vas silno nastojati uvjeriti da su odgovorni, oni će vam u pravilu ponuditi robe i usluge koje niti suštinski odražavaju, niti unapređuju lokalnu zajednicu. Štoviše, beskrupulozno iskorištavaju zajednicu i prirodu, potiču nepravednu konkurenciju, sukobe i razdor - a podrijetlo kao i prirodna i kulturna baština su im nevažni. Uskratite im podršku!!

Budite informiran građanin i gost, provjerite što se krije iza lijepih reklama - pružite podršku onima koji se istinski brinu. Sada, kao nikada do sada, treba imati snagu primjeniti sposobnosti kritičkog razmišljanja i razlučivanja između istine i laži, između velikih riječi (pompoznih fraza, lažnih obećanja, zvučnih slogana) i stvarnih djela (prošlih i sadašnjih) pojedinaca na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini.

Postani dio rješenja

Svi smo dio rješenja. Kao turisti, svi volimo posjetiti i boraviti u čistom i lijepom okolišu. Kao domaćini, svjesni smo da prihodi od turizma pomažu nacionalnim parkovima da lakše ispunjavaju svoju primarnu odgovornost i svrhu, a to su aktivnosti zaštite prirode te znanstvena istraživanja i obrazovanje. Istovremeno i životi brojnih stanovnika u lokalnim zajednicama ovise o turizmu kao važnom izvoru prihoda i zapošljavanja.

Upravo zato problem zaštite prirode zahtijeva zajedničke napore nacionalnih parkova, lokalnih zajednica (građana i službenika) i posjetitelja!

Bez obzira kojem dijelu ovog trolista pripadali svi smo bitni jer samo zajedničkim zalaganjem možemo doprinijeti rješavanju problema. Neizmjerno važnu ulogu u tom procesu imaju stjecanje znanja i sposobnost primjene kritičkog mišljenja - neovisnog mišljenja čija je polazna točka informacija i osvještavanje problema koje valja riješiti, mišljenja koje se vodi razložnom argumentacijom i nije podložno manipulaciji.

Eko edukacija u školama je danas gotovo obvezna, osobito u lokalnim zajednicama u blizini zaštićenih područja. Sve obrazovne ustanove su od vitalne važnosti i sve se moraju aktivno uključiti kako bi djeca od najranije dobi dobila potrebna znanja o važnosti okoliša i rastućim ekološkim problemima na lokalnoj i globalnoj razini. Obrazovanje nam svima pomaže da postanemo svjesni situacije i problema te snažno motivira da pokrenemo odgovarajuće aktivnosti kako bismo ih riješili.

"UNESCO naglašava ulogu koju EE ima u zaštiti globalnog razvoja za društvenu kvalitetu života (QOL), kroz zaštitu okoliša, iskorjenjivanje siromaštva, smanjenje nejednakosti i osiguravanje održivog razvoja (UNESCO, 2014.a).

Link: UNESCO Eco-Schools

Pozivamo vas stoga da prilikom obilaska parkova saznate što više o tome zašto su baš ta područja zaštićena, koliko su krhki ekosustavi koje čuvaju i s kakvim se problemima zaštite parkovi susreću.

Što više znamo, lakše ćemo pomoći u zaštiti svojim ponašanjem.
Pogledajte našu podstranicu "Biseri prirodne baštine" koja je pripremljena da vam u tome malo pomogne!

Zaštita ugroženih vrsta!

Neka temeljna znanja

Zašto je biološka raznolikost toliko važna?
Svaka vrsta, bez obzira koliko mala bila (životinje, biljke, njihova staništa i geni) i ekosustav kojem pripada, ima vrlo važnu ulogu u odvijanju kompleksnih procesa.
Ekosustavi filtriraju i pročišćavaju vodu i zrak, reguliraju klimatske procese, razgrađuju otpad i recikliraju hranjive tvari, štite od poplava, održavaju plodnost tla te osiguravaju prirodne resurse (kao što je hrana,...).
Sva poljoprivreda fundamentalno ovisi o bioraznolikosti, kao i morski i slatkovodni izvori hrane.

Biološka raznolikost je temelj ljudskog postojanja - naš sustav za održanje života! 

Koja je važnost divljih vrsta?
Sve životinje koje žive u divljini i u raznim ekosustavima (šumama, rijekama, jezerima, travnjacima, pustinjama i dr.), kao i ostale vrste divljeg života, od mikroorganizama do gljiva i vegetacije, imaju svoju važnu ulogu u očuvanju ravnoteže u prirodi.
Svaka vrsta funkcionira s određenom ulogom - kao predator, kao plijen, kao razgrađivač ili konzervator.

Divlje vrste imaju presudnu ulogu u održavanju krhke ekološke ravnoteže naše planete!

Divlji svijet traži naše znanje i razumijevanje!

Ako uzmemo u obzir koliko je svaka vrsta bitna za opstanak života kakvog znamo, shvatit ćemo koliko je zabrinjavajuć podatak, prikazan i u filmu "Na rubu izumiranja", da se naša planeta nalazi usred šestog masovnog izumiranja biljaka i životinja.

Znanstvenici upozoravaju da nam u idućih 100 godina prijeti gubitak 50% vrsta na planeti!!

20.9.2014. zgradu UN-a u New Yorku obasjala je masivna projekcija filma Na rubu izumiranja / Racing Extinction koji je imao za cilj podići globalnu svijest i pozvati na zajedničku akciju za očuvanje naše planete.
PogledajteRacing Extinction 2014

Glavni uzrok tog procesa su ljudske aktivnosti i industrija! 

Danas znamo da je najveća prijetnja s kojom se suočavaju brojne vrste široko rasprostranjena destrukcija njihovih staništa. Najugroženija je populacija kralježnjaka, a mi već sada možemo učiniti bar nešto za zaštitu divljih vrsta i njihovih staništa:

 • Upoznaj ugrožene vrste na područjima gdje živiš i boraviš - saznaj koliko je zanimljiv i važan divlji svijet.
 • Osiguraj sigurno skladištenje svog smeća - nemoj mamiti divlje životinje u naseljena mjesta gdje im prijete brojne opasnosti.
 • Posadi autohtonu vegetaciju u svom vrtu - osiguraj staništa za biljni i životinjski svijet i privuci autohtone insekate poput pčela i leptira bitnih za oprašivanje. Vrati se korijenima, odaberi domaće sjeme i očuvaj autohtone pasmine i sorte!
 • Smanji ili prestani upotrebljavati otrovne herbicide i pesticide - to su veliki zagađivači koji vrlo opasno utječu na čovjeka te biljni i životinjski svijet na mnogim razinama.
 • Prijavi bilo koji oblik ugroze divljih vrsta - ubijanje, hvatanje ili prisiljavanje životinje na zatočeništvo je okrutno i protuzakonito.
 • Uključi se u volontiranje - posjeti nacionalne parkove, utočišta i druge otvorene prostore divljine i saznaj više zanimljivih činjenica.

GWT2P - Eko i Aktivno!
Jeste li čuli za "Earth Overshoot Day"?

To je, prilično neveseo, "Dan Zemljina Prekoračenja" kada čovjekova potražnja za ekološkim resursima i uslugama premaši ono što naša planeta može regenerirati tijekom cijele godine.
Dan Zemljina prekoračenja 2017 probijen je već 2. kolovoza, novi "crni" rekord!
Dan Zemljina prekoračenja 2018 probijen je već 1. kolovoza, novi "crni" rekord!!

Dan prekoračenja izračunava Global Footprint Network, međunarodna neprofitna organizacija s misijom pružanja pomoći u zaustavljanju ekološkog prekoračenja.

Prekoračenja izračunavaju dijeleći biokapacitet planete (količinu ekoloških resursa koje Zemlja može generirati kroz godinu) s ekološkim otiskom čovječanstva (potražnjom čovječanstva za tu godinu) te množeći s 365 dana u godini.
 
Taj izračun iz godine u godinu potvrđuje da:

Nemilosrdno iscrpljujemo resurse Zemlje na račun budućih generacija koje će naslijediti malo ili ništa prirodnih resursa neophodnih za život!

Do sedamdesetih godina prošlog stoljeća Ekološki Otisak je bio niži od Zemljinog biokapaciteta, što znači da nije bilo prekoračenja i iscrpljivanja resursa.

Od tada, dan Zemljina prekoračenja dolazi sve ranije i ranije, a mi sada svjedočimo nekim od brojnih katastrofalnih utjecaja koje prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa i onečišćenja imaju na čovjeka i prirodni okoliš.

Što ostavljamo?!

Promjene su tu. Iako još uvijek možemo imati široku raspravu o svim mogućim uzrocima i razlozima, nema sumnje da su one tu i da će sve više utjecati na zadovoljavanje nekih osnovnih ljudskih potreba i prava - poput čiste, dostupne i financijski pristupačne svježe vode i zdrave hrane. Nemoćni nismo, no s glavom u pijesku to možemo postati.

Izvještaja i upozorenja će biti sve više, kao ovo koje je objavio Europski parlament u rujnu/septembru 2018., a koje se oslanja na zadnje izvješće Europske agencije za okolišInfografika - Učinci klimatskih promjena u Europi
Predlažemo da pogledate ovu infografiku - prijeti nam suptropska klima! 

Pomozi očuvati

Svi možemo učiniti naš dio za prirodu - gotovo bez ikakvog napora!

Evo nekoliko izuzetno jednostavnih mjera zaštite koje možemo odmah početi primjenjivati:

1. "PLANIRAJ I PRIPREMI" - kad god ti to dopuštaju životne okolnosti dogovori svoje putovanje u područja zaštićene prirode izbjegavajući špicu sezone, pomogni u smanjenju negativnog utjecaja na okoliš koje je tada na jako visokoj razini.
2. "SMANJI UPOTREBU AUTOMOBILA" - parkiraj svoj automobil po dolasku i odaberi ekološke oblike kretanja za svoje dnevne izlete u destinaciji, kao što su hodanje i biciklizam. Aktivno putovanje i aktivan odmor u destinaciji ključ su u borbi protiv zagađenja zraka i buke, a istovremeno imaju i brojne zdravstvene prednosti.
3. "OSTANI NA STAZI" - kreći se po trajnim površinama, kao što su utvrđene i uhodane staze. Izbjegavaj prečace! To je jako važno kako bi izbjegli gaženje i uništavanje vegetacije.
4. "ISTRAŽI LOKALNO" - od smještaja, rekreacije do kulturnih i zabavnih sadržaja, nakon obilaska zaštićenih područja usmjeri svoju pozornost na lokalne zajednice u okruženju. Brojne su i jednako lijepe opcije u okruženju parkova, od prirodnih ljepota do zanimljivih i šarolikih sadržaja i događanja. Jedi lokalno, a ne u stranim brendiranim lancima koji akumuliraju velike količine smeća i troše ogromne količine energije! Jedi u lokalnim restoranima jer je to bolje za tvoje zdravlje (svježe, sezonske namirnice!), boljeg je okusa, a time i doprinosiš lokalnom gospodarstvu i zajednici. Bar jedan dan u tjednu neka bude bez mesa jer je mesna industrija jedan od najvećih zagađivača okoliša!
5. "SMANJI KOLIČINU AMBALAŽE" - prije putovanja odvoji sav višak ambalaže ili kupuj proizvode u biorazgradivoj ambalaži. Pomozi nam smanjiti ogromno nagomilavanje smeća i otpada u nacionalnim parkovima i lokalnim zajednicama.
6. "OGRANIČI KOLIČINU PLASTIKE" - izbjegavaj upotrebu plastičnih materijala što je više moguće, koristi boce za vodu i kavu za višekratnu upotrebu, recikliraj ono što koristiš, nikako ne bacaj plastiku u prirodu jer uzrokuje velika zagađenja i predstavlja veliku opasnost za ljude i prirodu. Može se kad se hoće: Nova pravila EU za smanjenje plastičnog otpada
7. "NE BACAJ SMEĆE U PRIRODU" - odloži smeće i otpad u adekvatne spremnike ili ponesi sa sobom, nikad ne bacaj smeće i otpad na tlo, odšeći do najbližih spremnika i sve propisno sortiraj.
8. "ŠTEDI ENERGIJU I VODU" - isključi i iskopčaj aparate, svjetla i prekidače kada napuštaš sobu ili apartman, izaberi kraće tuširanje umjesto kupki, objesi ručnike da se osuše (rađe nego da se peru svaki dan!), zatvori pipu dok pereš zube i sl. Sve češća i duža sušna razdoblja te povećana potrošnja vode zbog turizma vrše ogroman pritisak na lokalne vodne resurse i uzrokuju nestašice i veliku patnju za ljude i divlji svijet.
9. "SKUPLJAJ SAMO USPOMENE" - biljke, životinje, stijene i artefakti su zaštićeni i treba ih ostaviti i ostalima za upoznavanje.
10. "POŠTUJ DIVLJI SVIJET" - promatraj divlje životinje iz sigurne i pristojne udaljenosti, ne uznemiravaj ih i ne hrani.
11. "SLIJEDI PRAVILA I SMJERNICE" - prati upute o tome koje aktivnosti smiješ realizirati na područjima zaštićene prirode.
12. "PODRŽI LOKALNO" - primijeni ove ekološke mjere i na područja izvan granica nacionalnih parkova, poštuj lokalnu kulturu, gospodarstvo i okoliš bez obzira na kojem se kraju svijeta nalaziš.

Podržite lokalnu tradicijsku kulturu!

I još nešto vrlo važno!
Budimo tihi u prirodi!
Očuvajmo prirodne zvukove u nacionalnim parkovima!

Zajedno možemo napraviti razliku, hvala za iskazanu brigu i sudjelovanje!

Eko & odgovorno

Zajedničkim zalaganjem možemo postići da turizam doprinese lokalnom regenerativnom razvoju i zaštiti okoliša. Na razini nacionalnih parkova i lokalnih zajednica u okruženju tu nužnu ravnotežu između socijalnih, ekonomskih i ekoloških elemenata postižemo jedino stvaranjem regenerativnog sustava koji uključuje ekoturizam u svom originalnom značenju.  

Naša odgovornost kao domaćina je da osvijestimo važnosti i prednosti sporijeg ali sigurnijeg razvoja, aktivne uključenosti lokalnog stanovništva, brige za lokalne socijalne i gospodarske potrebe te nužnost usmjeravanja turističkih prihoda u dugoročan, održiv i zeleni razvoj i kvalitetu života.

Vaša uloga kao turista je jako važna - putovanje ne mora biti ekološki destruktivno!

Štoviše, naša je ljudska obveza da svojim aktivnostima ne ugrozimo prirodno okružje o kojem ovise životi lokalnog stanovništva. Svi imamo moć pozitivnog utjecaja na zajednicu domaćina i okoliš slijedeći gore navedene korake, jednako kao što imamo priliku ekološki osvijestiti i naše domaćine, ukoliko je to potrebno.

Inicijative za održiv rast su danas nužnost, a mi se radujemo svakoj novoj zelenoj inicijativi poduzetnika u našoj destinaciji, poput: 

 • prikupljanja kišnice, raznih programa recikliranja i kompostiranja, organske poljoprivrede, energetski učinkovite rasvjete, vodokotlića i tuševa s malim protokom vode, solarne energije, mikro vjetroturbina za kuće, i drugim održivim inicijativama.

Pogledajmo što je ekoturizam po definiciji:

 • "Ekološki odgovorno putovanje i obilazak relativno neuznemirenih prirodnih područja kako bi se uživalo i cijenilo prirodu (i popratne kulturne značajke, prošle i sadašnje), putovanje koje ima mali utjecaj na okoliš, promiče očuvanje i osigurava korisnu i aktivnu društveno-ekonomsku uključenost lokalnog stanovništva." (Međunarodni savez za očuvanje prirode, IUCN)
 • "Odgovorno putovanje u prirodna područja koje čuva okoliš, podupire dobrobit lokalnog stanovništva i uključuje tumačenje i obrazovanje."(Međunarodno društvo za ekoturizam, TIES).

Podržite Naše Lokalno!

 A sada vas pozivamo da u pravom duhu ekoturizma bolje upoznate naša 2Parka i naše lokalne zajednice te istražite brojne i zanimljive sadržaje i doživljaje koji vas tamo iščekuju.

Otkrijte nas na eko prijateljski način i zajedno s nama poduprite očuvanje prirode i dobrobit lokalnog stanovništva!

Dobrodošli u GWT2P destinaciju!
 Eko i Aktivno Istraživanje!

Podijeli:

Povezani članci:

Podijeli misao...